Методика вивчення теорем та їх доведень у шкільному курсі математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Експериментальні дослідження психологів і методистів, досвід роботи передових учителів свідчать, що коли в учнів сформовано загальні й специфічні розумові дії, які є складовими уміння доводити, то за належ¬ної організації вивчення вже в основній школі учні можуть засвоїти ос-новні методи доведень та методичні прийоми, які використовуються при доведенні теорем. Experimental studies of psychologists and methodologists, the work experience of advanced teachers show that when students have formed general and specific mental actions that are components of the ability to prove, then with proper organization of study, students can learn the basic methods of proofs and methodological techniques used in proving theorems.
Опис
Ключові слова
методика вивчення математики, теореми, методи доведення, methods of studying mathematics, theorems, methods of proof
Бібліографічний опис
Васильчук Я. В. Методика вивчення теорем та їх доведень у шкільному курсі математики : кваліфікаційна робота / Я. В. Васильчук ; наук. кер. М. М. Семко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. кібернетики та прикладної математики. Ірпінь, 2024. 135 с.