Система соціального страхування: зарубіжний досвід, вітчизняна практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження сформульовані теоретичні узагальнення, практичний аналіз та ропозиції можуть бути використані для вдосконалення соціального страхування України. Одержані результати можуть бути використані на практиці з метою усунення негативних впливів на систему соціального страхування. Based on the results of the research, the theoretical generalizations, practical analysis and proposals can be used to improve the social insurance of Ukraine. The obtained results can be used in practice to eliminate negative effects on the social insurance system.
Опис
Ключові слова
соціальне страхування, зарубіжний досвід, вітчизняна практика, дохід, видатки., social insurance, foreign experience, domestic practice, income, expenses.
Бібліографічний опис
Міщенко Б. М. Система соціального страхування: зарубіжний досвід, вітчизняна практика : кваліфікаційна робота / Б. М. Міщенко ; наук. кер. Л. П. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 50 с.