Формування готовності військовослужбовців на заняттях з фізичної підготовки до бойових дій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Очевидним є той факт, що фізична готовність дає змогу військовослужбовцям бути впевненим у своїх силах, наполегливо і до кінця виконувати бойові завдання за призначенням. Якість виконання завдань визначається сформованістю фізичної готовності особового складу. У зв’язку з цим нами проведено дослідження, метою якого було визначення стану сформованості фізичної готовності військовослужбовців. Був проведений констатуючий експеримент, основним завданням якого було визначення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців. В ньому прийняли участь двадцять один військовослужбовець, які перебували в навчальному центрі (на загальновійськовому полігоні). Вік військовослужбовців складав 20-25 років усі були контрактниками. В результаті проведеного експерименту були зроблені порівняльні характеристики показників, які на нашу думку відповідають за готовність військовослужбовців до бойових дій, які підтверджувались математичними обрахунками. It is obvious that physical readiness enables servicemen to be confident in their abilities, to persevere and to the end perform the assigned combat tasks. The quality of task performance is determined by the physical readiness of the personnel. In this regard, we conducted a study, the purpose of which was to determine the state of formation of the physical readiness of military personnel. A ascertaining experiment was conducted, the main task of which was to determine the level of physical fitness of military personnel. Twenty-one servicemen who were in the training center (on the combined military training ground) took part in it. The age of the servicemen was 20-25 years, all of them were contract workers. As a result of the conducted experiment, comparative characteristics of indicators, which in our opinion are responsible for the readiness of military personnel for combat operations, were made, which were confirmed by mathematical calculations.
Опис
Ключові слова
готовність, військовослужбовці, фізична підготовка, бойові дії, readiness, military personnel, physical training, combat operations
Бібліографічний опис
Бут О. В. Формування готовності військовослужбовців на заняттях з фізичної підготовки до бойових дій : кваліфікаційна робота / О. В. Бут ; наук. кер. С. А. Антоненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. технологій оздоровлення та фізкультурно-спортивної реабілітації. Ірпінь, 2024. 58 с.