Бюджетне планування та прогнозування як механізм реалізації бюджетно – податкової політики України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі автор здійснив оцінку сучасного стану бюджетно – податкової політики держави, розробив рекомендації щодо напрямів подальшого вдосконалення бюджетного планування та прогнозування відповідно до стратегічних цілей бюджетно-податкової політики України In the work, the author made an assessment of the current state of the budget and tax policy of the state, developed recommendations on directions for further improvement of budget planning and forecasting in accordance with the strategic goals of the budget and tax policy of Ukraine
Опис
Ключові слова
бюджетне планування та прогнозування, бюджетно – податкова політика, доходи та видатки бюджету, бюджетний процес, фіскальні правила, budget planning and forecasting, budget - tax policy, budget revenues and expenditures, budget process, fiscal rules
Бібліографічний опис
Демент’єва С. М. Бюджетне планування та прогнозування як механізм реалізації бюджетно – податкової політики України : кваліфікаційна робота / С. М. Демент’єва ; наук. кер. Т. А. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 59 с.