Консультування з обліку та оподаткування експортних операцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – узагальнення теоретичних знань та практичних навичок з питань обліку, і податкового консультування експортних операцій підприємства на прикладі ТОВ „Інтербайт”. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і організаційних засад бухгалтерського обліку, оподаткування та аналізу експортних операцій в Україні. Об’єктом дослідження є експортні операції ТОВ „Інтербайт” в досліджуваному періоді. Практичне значення одержаних результатів полягає в пропозиціях з удосконалення обліку та оподаткування експортної діяльності на підприємствах України. The purpose of the study is to summarize theoretical knowledge and practical skills in accounting and tax consulting of export operations of an enterprise on the example of Interbite LLC. The subject of the study is a set of theoretical, methodological and organizational principles of accounting, taxation and analysis of export operations in Ukraine. The object of the study is the export operations of Interbite LLC in the period under study. The practical significance of the results obtained is in the proposals for improving the accounting and taxation of export activities at Ukrainian enterprises.
Опис
Ключові слова
оподаткування, експортні операції, облік, контроль, консультування, taxation, export operations, accounting, control, consulting
Бібліографічний опис
Горох М. В. Консультування з обліку та оподаткування експортних операцій : кваліфікаційна робота / М. В. Горох ; наук. кер. Я. О. Ізмайлов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 132 с.