Діяльність органів ДПС у сфері контролю за дотриманням податкового законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження розкриває значення подальшого вивчення теоретичних положень, методичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів сервісного обслуговування платників податків як основи налагодження партнерських відносин. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення податкового контролю в Україні. The study reveals the importance of further study of theoretical provisions, methodological principles and practical recommendations for improving the mechanisms of taxpayer service as a basis for establishing partnership relations. Based on the results of the study, ways of improving tax control in Ukraine were formulated.
Опис
Ключові слова
сервісне обслуговування, податок, ДПС України, Податковий кодекс України, електронний кабінет платника, декларування, service, tax, State Tax Service of Ukraine, Tax Code of Ukraine, electronic office of the payer, declaration
Бібліографічний опис
Бобик А. В. Діяльність органів ДПС у сфері контролю за дотриманням податкового законодавства : кваліфікаційна робота / А. В. Бобик ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 74 с.