Діяльність органів ДПС у сфері контролю за дотриманням податкового законодавства

dc.contributor.authorБобик Артем Васильович
dc.contributor.authorBobyk Artem Vasylyevych
dc.date.accessioned2023-04-27T06:19:48Z
dc.date.available2023-04-27T06:19:48Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДослідження розкриває значення подальшого вивчення теоретичних положень, методичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів сервісного обслуговування платників податків як основи налагодження партнерських відносин. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення податкового контролю в Україні. The study reveals the importance of further study of theoretical provisions, methodological principles and practical recommendations for improving the mechanisms of taxpayer service as a basis for establishing partnership relations. Based on the results of the study, ways of improving tax control in Ukraine were formulated.
dc.identifier.citationБобик А. В. Діяльність органів ДПС у сфері контролю за дотриманням податкового законодавства : кваліфікаційна робота / А. В. Бобик ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 74 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/215
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectсервісне обслуговування, податок, ДПС України, Податковий кодекс України, електронний кабінет платника, декларування
dc.subjectservice, tax, State Tax Service of Ukraine, Tax Code of Ukraine, electronic office of the payer, declaration
dc.titleДіяльність органів ДПС у сфері контролю за дотриманням податкового законодавства
dc.title.alternativeActivities of the State Tax Service in the field of control over compliance with tax legislation
Файли