Діяльність органів ДПС у сфері контролю за дотриманням податкового законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є вивчення теоретичних положень, методичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів сервісного обслуговування платників податків як основи налагодження партнерських відносин. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти удосконалення механізмів сервісного обслуговування платників податків. Об’єктом дослідження є сервісне обслуговування платників податків. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення податкового контролю в Україні. Одержані результати можуть бути використані полягає у врахуванні та використанні ГУ ДПС у м. Києві обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення окремих норм у законодавчій роботі. The purpose of the study is to examine the theoretical provisions, methodological foundations and practical recommendations for improving the mechanisms of taxpayer service as a basis for establishing partnerships. The subject of the study is theoretical, methodological and practical aspects of improving the mechanisms of taxpayer service. The object of the study is taxpayer service. Based on the research results, ways to improve tax control in Ukraine were formulated. The obtained results can be used by the State Tax Service in Kyiv to consider and use reasonable proposals for improving certain provisions in the legislative work.
Опис
Ключові слова
сервісне обслуговування, податок, ДПС України, Податковий кодекс України, електронний кабінет платника, декларування, service, tax, State Tax Service of Ukraine, Tax Code of Ukraine, electronic office of the payer, declaration
Бібліографічний опис
Бобик А. В. Діяльність органів ДПС у сфері контролю за дотриманням податкового законодавства : кваліфікаційна робота / А. В. Бобик ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 74 с.