Ефективність системи державного регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У ході роботи було розкрито суть поглиблення теоретико-методичних положень та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання доходів населення від заробітної плати з використанням інструментів податкового механізму. За результатами дослідження сформульовані моделі ставок податку на доходи фізичних осіб як один із шляхів модернізації даного податку. In the course of the work, the essence of the deepening of theoretical and methodological provisions and the development of scientific and practical recommendations regarding the improvement of state regulation of the population's income from wages using the tools of the tax mechanism was revealed. Based on the results of the research, models of personal income tax rates were formulated as one of the ways to modernize this tax.
Опис
Ключові слова
податок на доходи фізичних осіб, податкова соціальна пільга, військовий збір, personal income tax, tax social benefit, military duty
Бібліографічний опис
Перчук О. С. Ефективність системи державного регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : кваліфікаційна робота / О. С. Перчук ; наук. кер. Т. В. Тучак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 70 с.