Управління продуктивністю праці (ТОВ «Нова пошта»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Результати досліджень вказують на важливість сутності управління продуктивністю праці на прикладі ТОВ «Нова пошта». Охарактеризовано категорії «продуктивності праці» як критерію ефективності господарювання; окреслено сучасні підходи до оцінки продуктивності праці; аналіз рівня продуктивності праці на ТОВ «Нова пошта»; визначено загальні огляди господарської діяльності ТОВ «Нова пошта». Отримані результати можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях проблем управління продуктивності праці ТОВ «Нова пошта». Research results indicate the importance of the essence of labor productivity management on the example of Nova Poshta LLC. The categories of "labor productivity" as a criterion of economic efficiency are characterized; modern approaches to labor productivity assessment are outlined; analysis of the level of labor productivity at Nova Poshta LLC; general overviews of the economic activity of "Nova Poshta" LLC are defined. The obtained results can be used in further theoretical studies of labor productivity management problems of Nova Poshta LLC.
Опис
Ключові слова
управління продуктивністю праці продуктивність ефективність, labor productivity management performance efficiency
Бібліографічний опис
Греян А. А. Управління продуктивністю праці (ТОВ «Нова пошта») : кваліфікаційна робота / А. А. Греян ; наук. кер. Л. Л. Лазебник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 61 с.