Роль фінансового інжинірингу та його інструментарію в інноватизації фінансового ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
Визначено сутність фінансового інжинірингу, причини його поширення. Наведено основні концептуальні основи на напрями фінансового інжинірингу. Запропоновано порівняльні характеристики фінансового менеджменту та фінансового інжинірингу. Класифіковано фінансовий інжиніринг за різними ознаками. Ідентифіковано фінансові інструменти та їх різновиди, фінансові послуги та інструменти. Визначено функції фінансових інженерів. The essence of financial engineering, the reasons for its spread are determined. The basic conceptual bases for the directions of financial engineering are given. Comparative characteristics of financial management and financial engineering are offered. Financial engineering is classified according to various criteria. Financial instruments and their varieties, financial services and instruments are identified. The functions of financial engineers are defined.
Опис
Ключові слова
фінансовий інжиніринг, фінансовий ринок, фінансові інструменти, фінансовий менеджмент, financial engineering, financial market, financial instruments, financial management
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Роль фінансового інжинірингу та його інструментарію в інноватизації фінансового ринку / Ю. М. Коваленко // Інноватика на фінансових ринках : монографія / за науковою ред. С. В. Онишко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – С. 213–225. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»; т. 110).
Зібрання