Попередження загроз життю та здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час занять бойовим хортингом

Анотація
Авторами наукової публікації проведено аналіз законодавчих документів та літературних джерел, що висвітлюють питання попередження загроз життю та здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час занять бойовим хортингом. На його основі можна стверджувати, що організація і проведення безпечних змагань та інших спортивних заходів повністю визначаються великим теоретико-практичним досвідом атестаційної, суддівської, тренерської, дисциплінарної колегій стосовно уникнення заподіяння шкоди життю та здоров’ю особі (особам). The authors of the scientific publication analyzed legislative documents and literary sources covering the issues of preventing threats to the life and health of pupils, students, and cadets during combat horting. On its basis, it can be argued that the organization and conduct of safe competitions and other sporting events are fully determined by the extensive theoretical and practical experience of certification, refereeing, coaching, disciplinary collegiums in relation to preventing harm to life and health of a person (persons).
Опис
Ключові слова
спорт, єдиноборство, бойовий хортинг, кримінальна відповідальність, законодавство, шкода здоров’ю, порушення правил ведення гри, злочини у сфері спорту., sports, martial arts, Combat Horting, criminal liability, legislation, harm to health, violation of the rules of the game, crimes in the field of sports.
Бібліографічний опис
Діхтяренко З. Попередження загроз життю та здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час занять бойовим хортингом / З. Діхтяренко, Е. Єрьоменко, Л. Пустолякова, В. Єрьоменко // Фізичне виховання в рідній школі: науково-методичний журнал. – 2020. – № 4 (129). – C. 41–45.
Зібрання