Підготовка майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Katowice : Publishing House of University of Technology
Анотація
У розділі монографії розкрито чотири підрозділи: 1) суть і структура готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти; 2) критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти; 3) теоретичне обґрунтування та практичні шляхи реалізації методичної системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти; 4) експериментальна перевірка ефективності методичної системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. Автори науково-дослідної роботи намагалися довести актуальність і своєчасність обраної теми і, особливо, в умовах воєнного часу. The section of the monograph «Training of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting to the application of healthcare technologies» has four subsections: 1) the essence and structure of the readiness of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education institutions; 2) criteria, indicators and levels of readiness of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education institutions; 3) theoretical justification and practical ways of implementing the methodical system of training future physical education teachers and martial arts trainers – Combat Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education institutions; 4) experimental verification of the effectiveness of the methodical system of training future physical education teachers and martial arts trainers – Combat Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education institutions. The authors of the research work tried to prove the relevance and timeliness of the chosen topic, especially in wartime conditions.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, єдиноборство, майбутні учителі фізичної культури, майбутні тренери, здоров’язбережувальні технології, школа, критерії, показники, рівні, експериментальна робота, теорія, практика., Combat Horting, martial arts, future physical culture teachers, future coaches, health-saving technologies, school, criteria, indicators, levels, experimental work, theory, practice.
Бібліографічний опис
Dikhtiarenko Z. Training of future physical education teachers and martial arts coaches-Combat Horting to the application of healthcare technologies / Z. Dikhtiarenko, I. Korzhenko, A. Steshyts // Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern society : monograph / edited by N. Khlus, O. Nestorenko. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2022. – P. 22–77.
Dikhtiarenko, Zoia, Korzhenko, Iryna, Steshyts, Andrii. Training of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting to the application of healthcare technologies (2022). Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern society. Nataliia Khlus, Oleksandr Nestorenko (editors). Monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022, (pp. 22-77).
Зібрання