Торгове право

Анотація
Навчальний посібник призначений для оволодіння здобувачами вищої освіти базовими категоріями навчальної дисципліни «Торгове право». Рекомендовано для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. The training manual is intended for students of higher education to master the basic categories of the academic discipline "Commercial Law". Recommended for applicants and teachers of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
торгове право, рекламна діяльність, торговий контроль, роздрібна торгівля, електронна торгівля, trade law, advertising, trade control, retail trade, electronic trade
Бібліографічний опис
Торгове право = Trade law : навч. посіб. [Електронний документ] / Н. В. Никитченко, В. Б. Крикун, О. Г. Боднарчук [та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Никитченко ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 434 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 172).