Збір за забруднення навколишнього природного середовища: дослідження семантики терміну, аналіз економічної дієвості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України.
Анотація
У роботі досліджено сутність збору за забруднення навколишнього природного середовища, проаналізовано його функції. Проведено аналіз його економічної дієвості, виявлено недоліки у його функціонуванні. Здійснено семантичне дослідження вказаного терміну, доведено недоцільність його трансформування в статус „податку”. In this work the essence of the charge for pollution of the environment is investigated, its functions are analyzed. The analysis of its economic efficiency was carried out, deficiencies in its functioning were revealed. A semantic study of the specified term has been carried out, the inexpediency of its transformation into the status of "tax" has been proved.
Опис
Ключові слова
збір за забруднення навколишнього природного середовища, податок Пігу, негативні екстерналії, інтерналізація негативних екстерналій, екологізація податкової системи, charge for pollution of the natural environment environment, Pigou's tax, negative externalities, internalization of negative externalities, environmental taxation of the tax system
Бібліографічний опис
Серебрянський Д. М. Збір за забруднення навколишнього природного середовища: дослідження семантики терміну та аналіз економіко-екологічної дієвості / Д. М. Серебрянський, Н. В. Новицька // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України. – 2009. – № 2. – С. 320–331.
Зібрання