Управління брендом готельно-ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розроблення прикладних підходів до формування бренд-орієнтованої системи управління готельно-ресторанних підприємств в Україні. Development of applied approaches to the formation of a brand-oriented system for the management of hotel and restaurant enterprises in Ukraine
Опис
Ключові слова
бренд; бренд-менеджмент; брендинг. стратегія розвитку бренду, бренд-орієнтування, управління, позиціонування, брендкомунікації, бренд-маркетингові комунікації, brand; brand management; Branding. brand development strategy, brand orientation, management, positioning, brand communications, brand marketing communications
Бібліографічний опис
Родіонова А. А. Управління брендом готельно-ресторанного господарства : кваліфікаційна робота (проєкт) / А. А. Родіонова ; наук. кер. І. В. Ховрак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 76 с.