Управління брендом готельно-ресторанного господарства

dc.contributor.authorРодіонова Анастасія Сергіївна
dc.contributor.authorRodionova Anastasiya Serhiyivna
dc.date.accessioned2023-06-28T10:47:22Z
dc.date.available2023-06-28T10:47:22Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractРозроблення прикладних підходів до формування бренд-орієнтованої системи управління готельно-ресторанних підприємств в Україні. Development of applied approaches to the formation of a brand-oriented system for the management of hotel and restaurant enterprises in Ukraine
dc.identifier.citationРодіонова А. А. Управління брендом готельно-ресторанного господарства : кваліфікаційна робота (проєкт) / А. А. Родіонова ; наук. кер. І. В. Ховрак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 76 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/518
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectбренд; бренд-менеджмент; брендинг. стратегія розвитку бренду, бренд-орієнтування, управління, позиціонування, брендкомунікації, бренд-маркетингові комунікації
dc.subjectbrand; brand management; Branding. brand development strategy, brand orientation, management, positioning, brand communications, brand marketing communications
dc.titleУправління брендом готельно-ресторанного господарства
dc.title.alternativeHotel and restaurant industry brand management
Файли