Рухливі та народні ігри, естафети (практикум)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Умань : ПП Жовтий
Анотація
Укладачем запропоновані: ігри для учнів 1-11 класів (рухливі ігри, українські народні ігри, естафети); рухливі ігри та естафети із елементами футболу; ігри та естафети на розвиток фізичних якостей (із елементами футболу). Рекомендується викладачам, студентам, педагогам, батькам, науковцям, тренерам. The compiler offers: games for students of grades 1-11 (moving games, Ukrainian folk games, relay races); moving games and relays with elements of football; and relays for the development of physical qualities (with elements of football). Recommended for teachers, students, teachers, parents, scientists, coaches.
Опис
Ключові слова
рухливі ігри, народні ігри, естафети, рухливі ігри з елементами футболу, розвиток фізичних якостей, класифікація рухливих та українських народних ігор, молодші школярі, учні, студенти, педагоги, викладачі, виховання, навчання, вольові якості, позакласна ігрова діяльність, всебічний розвиток., motive games, people's games, relay races, motive games with elements of football, development of physical qualities, classification of motive and Ukrainian folk games, elementary school children, students, students, teachers, teachers, education, training, volitional qualities, extracurricular game activity, comprehensive development.
Бібліографічний опис
Рухливі та народні ігри, естафети (практикум) : методичні рекомендації / укл. З. М Діхтяренко. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – 112 с.