Рухливі та народні ігри, естафети (практикум)

dc.contributor.authorДіхтяренко Зоя Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorDikhtiarenko Zoya Mykhailivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-30T08:46:29Z
dc.date.available2023-06-30T08:46:29Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractУкладачем запропоновані: ігри для учнів 1-11 класів (рухливі ігри, українські народні ігри, естафети); рухливі ігри та естафети із елементами футболу; ігри та естафети на розвиток фізичних якостей (із елементами футболу). Рекомендується викладачам, студентам, педагогам, батькам, науковцям, тренерам. The compiler offers: games for students of grades 1-11 (moving games, Ukrainian folk games, relay races); moving games and relays with elements of football; and relays for the development of physical qualities (with elements of football). Recommended for teachers, students, teachers, parents, scientists, coaches.
dc.identifier.citationРухливі та народні ігри, естафети (практикум) : методичні рекомендації / укл. З. М Діхтяренко. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – 112 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/547
dc.language.isouk_UA
dc.publisherУмань : ПП Жовтий
dc.relation.isreferencedby1. Андрощук Н.В., Леськів А.Д.. Мехоношин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів. Методичний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 112 с. 2. Андрощук Н.В. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні школярів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 144 с. 3. Бьілеева Л.В., Коротков И.М. Подвижньїе игрьі: Учебное пособие для институтов физической культури. – М.: ФиС, 1982. – 224 с. 4. Вільчковський Е.С., Страшинський В.І. Рухливі ігри в школі. – К.: Рад. школа, 1971. – 120 с. 5. Горохова скриня. Українські народні ігри / Упор. В.І. Пепи. – К.: Веселка, 1993. – 95 с. 6. „Дзига“. Українські дитячі й молодечі народні ігри та розваги /Укл. В.І. Семеренський, П.Г. Черемський. – X.: Друк, 1999. – 528 с. 7. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор та естафет із елементами футболу / З. М. Діхтяренко // Фізичне виховання в школі: Наук.-метод. журнал. – К.: Вид. „Педагогічна преса“. – 2005. – № 3. – С. 18-22. 8. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання“ / З. М. Діхтяренко. – К., 2008. – 20 с. 9. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності : дис... канд. пед. наук : 13.00.07 „Теорія і методика виховання“ / Діхтяренко Зоя Михайлівна. – К., 2008. – 275 с. 10. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності (експериментальна робота) // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць УДПУ. – К. : Міленіум, 2005. – Вип. 11. – С. 164-170. 11. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості учнів загальноосвітньої школи засобами ігрової діяльності : метод. реком. / З. М. Діхтяренко. – К. : Науковий світ, 2008. – 41 с. 12. Діхтяренко З. М. Виховання толерантності у дошкільників, учнів ЗОШ та студентської молоді через естафети, рухливі та українські народні рухливі ігри / З. М. Діхтяренко// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011 – Вип. 39. 13. Діхтяренко З. М. Духовно-моральна цінність рухливих ігор у позакласній роботі, як ефективний засіб розвитку фізичних якостей учнів у виконанні державних тестів // Спортивний вісник Придніпров’я – науково-теоретичний журнал ДДІФКіС. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2003. – № 3-4. – С. 59-61. 14. Діхтяренко З. М. Збереження фізичного та психічного здоров’я молодших школярів під час формування наполегливості засобами рухливих ігор // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць КДПУ. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – Вип. 11. – С. 414-418. 15. Діхтяренко З. М. Користування „Щоденником зміцнення здоров’я“ для формування наполегливості молодших школярів // Зб. наук. праць УДПУ. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 66-73. 16. Діхтяренко З. М. Науково-практичні проблеми соціалізації підростаючої особистості / З. М. Діхтяренко// Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. ХІІІ, Част. 1. – К., 2011. 17. Діхтяренко З. М. Підручники та зошити з основ здоров’я – перший крок до формування наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць УДПУ. – К. : Науковий світ, 2004. – Вип. 9. – С. 115-120. 18. Діхтяренко З. М. Поняття „виховання“, „воля“, „наполегливість“ у психолого-педагогічній та філософській літературі // Вісник Черкаського університету. Серія „Педагогічні науки“. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 129. – С. 28–33. 19. Діхтяренко З. М. Психолого-педагогічна класифікація рухливих ігор / З. М. Діхтяренко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України / З. М. Діхтяренко. – К. , 2011. – Вип. 70. 20. Діхтяренко З. М. Рухливі ігри та естафети з елементами футболу // Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. – К.: „Педагогічна преса“. – 2005. – № 1. – С. 18-20. 21. Діхтяренко З. М. Фізична рекреація та реабілітація молодших школярів під час рухливих ігор // Зб. наук. праць УДПУ. – К. : Науковий світ, 2002. – С. 72–77. 22. Діхтяренко З. М. Формування наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор у сучасних соціокультурних умовах // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.-Житомир: Волинь, 2003. – Кн. 2. – С. 147-153. 23. Діхтяренко З.М. Формування наполегливості молодших школярів засобами фізичної культури // Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. – Житомир: Ред.-вид. відділ ЖДПУ імені Івана Франка, 2003. – Вип. 13. – С. 138-140. 24. Діхтяренко З. М. Формування наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор через підручниками та зошитами з основ здоров’я // Підготовка вчителя до впровадження нових технологій навчання у малокомплектній школі: Матеріали Всеукр. наук-практ конф.: м. Умань, 15-16 жовтня 2004 р. УДПУ. – К. : Науковий світ, 2004. – С. 104-105. 25. Дитячі ігри та розваги / Упор. І. Січовик. – К.: Вид. центр „Просвіта“, 2004. – 424 с. 26. Кузь В.Г., Сивачук Н.П. Українські народні дитячі ігри: Посібник для студентів філологічного факультету, студентів дошкільного та педагогічного факультетів. – К.: Науковий світ, 2003. – 32 с. 27. Рухливі та народні ігри, естафети (практикум) : метод. реком. / укл. З. М. Діхтяренко. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – 112 с. 28. Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав (лекції): методичні рекомендації / Укл.: З. М. Діхтяренко – Умань: ПП Жовтий О. О., 2010. – 122 с. 29. Шевченко О.В. Рухливі ігри та забави. Навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання. - Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2003. – 108 с.
dc.subjectрухливі ігри, народні ігри, естафети, рухливі ігри з елементами футболу, розвиток фізичних якостей, класифікація рухливих та українських народних ігор, молодші школярі, учні, студенти, педагоги, викладачі, виховання, навчання, вольові якості, позакласна ігрова діяльність, всебічний розвиток.uk_UA
dc.subjectmotive games, people's games, relay races, motive games with elements of football, development of physical qualities, classification of motive and Ukrainian folk games, elementary school children, students, students, teachers, teachers, education, training, volitional qualities, extracurricular game activity, comprehensive development.en_EN
dc.titleРухливі та народні ігри, естафети (практикум)
dc.title.alternativeMoving and folk games, relay races (practicum)
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
posibnyk_2010_IR_157.pdf
Розмір:
23.85 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: