Світовий АПК: порівняльний аналіз розвитку в розрізі країн різних рівнів соціально-економічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роботі досліджено та проаналізовано розвиток світового АПК через взаємозв’язок економічних суб’єктів та соціальних груп населення різних країн. 1. Визначено сутність та особливості розвитку світового АПК; 2. Простежено сучасні тенденції розвитку світового АПК; 3. Проаналізовано вплив соціально-економічного розвитку країни та рівень розвитку АПК; 4. З’ясувано проблеми та запропоновано перспективи розвитку світового АПК залежно від рівня соціально-економічного розвитку країни. The thesis researched and analyzed the development of the global agricultural industry through the interrelationship of economic entities and social groups of the population of different countries. 1. The essence and peculiarities of the development of the world agricultural industry are defined; 2. Modern trends in the development of the world agricultural industry are traced; 3. The influence of the socio-economic development of the country and the level of development of the agricultural industry were analyzed; 4. The problems are clarified and the prospects for the development of the global agricultural industry are proposed, depending on the level of socio-economic development of the country.
Опис
Ключові слова
агропромисловий комплекс, поняття АПК, галузі АПК, сільське господарство, аграрно-промислова продукція, соціально- економічний розвиток країни, розвиток АПК залежно від рівня соціально- економічного розвитку, agro-industrial complex, concept of agro-industrial complex, branches of agro-industrial complex, agriculture, agricultural and industrial products, socio-economic development of the country, development of agro-industrial complex depending on the level of socio-economic development
Бібліографічний опис
Петриш Є. В. Світовий АПК: порівняльний аналіз розвитку в розрізі країн різних рівнів соціально-економічного розвитку : кваліфікаційна робота / Є.В. Петриш ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 70 с.