Світовий АПК: порівняльний аналіз розвитку в розрізі країн різних рівнів соціально-економічного розвитку

dc.contributor.authorПетриш Єлизавета Володимирівна
dc.contributor.authorPetrysh Elyzaveta Volodymyrivna
dc.date.accessioned2023-06-29T07:40:42Z
dc.date.available2023-06-29T07:40:42Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи - дослідити та проаналізувати розвиток світового АПК через взаємозв’язок економічних суб’єктів та соціальних груп населення різних країн. Завданнями роботи є: 1. Визначити сутність та особливості розвитку світового АПК. 2. Прослідкувати структурну характеристику світового АПК. 3. Простежити сучасні тенденції розвитку світового АПК. 4. Проаналізувати вплив соціально-економічного розвитку країни та рівень розвитку АПК. 5. З’ясувати проблеми та запропонувати перспективи розвитку світового АПК залежко від рівня соціально-економічного розвитку країни. Предметом дослідження є зіставлення різних рівнів соціально- економічного розвитку крізь призму розвитку світового АПК. Об’єктом дослідження виступає особливості розвитку АПК в умовах асиметричності світового розвитку. The purpose of the work is to investigate and analyze the development of the global agricultural industry through the interrelationship of economic entities and social groups of the population of different countries. The tasks of the work are: 1. To determine the essence and peculiarities of the development of the world agricultural industry. 2. To monitor the structural characteristics of the world agricultural industry. 3. To trace the current trends in the development of the world agricultural industry. 4. Analyze the impact of the socio-economic development of the country and the level of development of the agricultural sector. 5. To find out the problems and propose prospects for the development of the global agricultural industry depending on the level of socio-economic development of the country. The subject of the research is a comparison of different levels of socio-economic development through the prism of the development of the world agricultural sector. The object of the research is the peculiarities of the development of the agro-industrial complex in the conditions of asymmetric world development.
dc.identifier.citationПетриш Є. В. Світовий АПК: порівняльний аналіз розвитку в розрізі країн різних рівнів соціально-економічного розвитку : кваліфікаційна робота / Є.В. Петриш ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 70 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/536
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectагропромисловий комплекс, поняття АПК, галузі АПК, сільське господарство, аграрно-промислова продукція, соціально- економічний розвиток країни, розвиток АПК залежно від рівня соціально- економічного розвитку
dc.subjectagro-industrial complex, concept of agro-industrial complex, branches of agro-industrial complex, agriculture, agricultural and industrial products, socio-economic development of the country, development of agro-industrial complex depending on the level of socio-economic development
dc.titleСвітовий АПК: порівняльний аналіз розвитку в розрізі країн різних рівнів соціально-економічного розвитку
dc.title.alternativeWorld agribusiness: a comparative analysis of development across countries at different levels of socio-economic development
Файли