Управління маркетинговою діяльністю в розвитку готельно – ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Сформульовані рекомендації щодо удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства готельно – ресторанного господарства в сучасних умовах Development of theoretical provisions and practical recommendations aimed at further research and improvement of communicative policy to improve the efficiency of public authorities and local self-government
Опис
Ключові слова
маркетингова діяльність, управління маркетинговою діяльністю, комплекс маркетингу, ефективність маркетингової діяльності; маркетингове середовище, marketing activities, marketing management, marketing mix, effectiveness of marketing activities, marketing environment
Бібліографічний опис
Хаустович Ю. А. Управління маркетинговою діяльністю в розвитку готельно – ресторанного господарства : кваліфікаційна робота (проєкт) / Ю. А. Хаустович ; наук. кер. М. В. Гусятинський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 74 с.